בחדר בו הופח נרו

בליל סגריר

בין הקירות והסדינים

שהיו עדים

להדים

לתקוות

ולרוחות החורף המנשבות

ומילי מילים

עם זכרונות ותורשה

כגחלת בוערת באשה

זה אני

שבו נוצרתי

וזכרו נצרתי

 

בין הקירות

השומרים זיכרו

נשפי חשק והוללות

בין סדינים מצווחים

ואורחים פורחים

ומעשה חפזה

פקר ותעוזה

ממרחק משקפת השנים

החדר אותו חדר

הקירות אותם קירות

הכוונות אינן

אותן כוונות

ובקיר בקע נוצר

מהרפתקות מתקתקות

שסופן מר

 

זה אני

שבו נוצרתי

וזכרו נצרתי