תרחישי התנתקות

 

תחילת יולי

קם מן הספה
למרקע מפנה פניו,
מחצין את הפנים
פונה אל הדלת
טורק,הולך משם
אל תחנת האוטובוס,
רוח דרומית נושבת
שינוי גורלי.

תחילת אוגוסט

חבילה מתנפצת לארץ
מבט נדהם מנגד,
צעדים אל הדלת,
עיניים נפקחות
נפכחות מהרוח ההיא:
פכחון גורל.

סוף אוגוסט

לא יורד מהאוטובוס
ממשיך שתי תחנות,
לא מביט, לא מדבר.
מתאפק כמה דקות
סוף הסיפור.

סוף אוגוסט

לוקח את התרמיל
צועד אל הכביש,
אומר שלום
ולא להתראות,
אוסף טרמפ
בדרך דרומה,
עוזב מחוז חיים:
מתנתק
גורל.