וכשאמרתי "נחת על ידי"
לא נחת באמת אלא
רציתי לומר:
"לא הרגשתי בטוח".

מרחב מוגן.