אני כותב לך. לא! לך.
אני- שני אהו"י
ובשני אהוי אהבתיך.

לכי לך. לכי! לבלי שוב
כי קשה היא הדרך חזרה
במסדרונות האהבה.

ויש גם חלקים. שמתנשאים לגובה הר
מרחפים מעלה צועקים "הלו!! יש פה מישהו"?
אני צועק מכאב ועונה:
יש מחיר לאכזבה.