בין כל הלבן הזה אני נזכר איך פרשנו מרכבות חיברנו סוסים ודהרנו. צליפת השוט עוד נשמעת באזניי הקולות הסוחפים. זה בא בהפתעה- המכשול. אני משחק בשלהבת הנר מעבירה בין אצבעותיי משחזר וחוזר.. חורף שעבר עוד היינו יחד.