את מאכילה אותי אצבעות שוקולד. אני נוגס לאט לאט נזהר לא לנשוך את קצות אצבעותייך.