ואתמול בים אמרת "ירח" וחיבקתיך. אחר כך בפאב הפינתי שילבנו ידיים ואמרת ש"מוזר". ש"זו פעם ראשונה, מין הרגשה עוטפת שכזו". הסברתי לך על תולדות המוסיקה האירית למרות שלא הקשבת. המבט הזה "לא תשכח אותי"? ושלחתי יד צבטתי את לחייך וחשבתי אחרת.