נפילות ושכחתי
נפילות- ידעתי. גם מצאתי
את שחיפשתי
קרעי בניין שקרס
כששכבת, התפוצצתי
לאלפי חתיכות שהכרתי
שריטה קלה ב"שן", ועין ניצלתי
עוד לא נגמלתי. רק
התבגרתי