במיצר, בכיווץ, הכוחות כלואים פנימה, השפתיים קפוצות ואין רוח נושבת רק תחושת הבדד המפורד. ובמתת שמיים הפוך עולמות, קרן חודרת כל החומות, ואור ממלא ופשיטות והרחבה ושמחת עולמים מלאת אהבה ונסיקה השמימה ושירה ותודה ורוח אלוהים מרחפת במלוא הודה, ובורקות העיניים וחיוך נסוך על פנים מקום מנוחתינו הוא רק באלוהים...