כשנשב להעלות זכרונות עבר, אדע שספור האהבה שלנו נגמר.