חייל עומד בפלס, עומד ומתפלל.

זועק אליך אבא, כי אסור כאן לקלל.

 

והדימעה זולגת, והיא כמו יהלום.

רוצה ללמוד בכולל ולא רק בחלום.

 

כשהייתי ילד - אמא אמרה תלמד,

תלמד תהיה בן תֶירה (בן תורה) - תהיה תלמיד חכם.

 

למה לא הקשבתי אמא?!, למה לא הקשבתי לך?!

היום אני בפלס, וגם השידוך שלי הלך!

 

למה בכלל התגייסתי?!, למה הקשבתי לצוריאל (הגייס של הנחל החרדי)?!

עכשיו מה שנותר לי זה רק להמשיך להיתפלל!

 

אומרים ש"נצח" "דוסים" - גדוד של חרדים.

רק מה שלא יודעים הם - שכולם כאן שבאבניקים!!!