בפינה נסתרת בלבי
מתגנב שמץ של חשש
שלא הכל נאמר
שיש עוד דברים
שלא ייאמרו לעולם
שלכל אחד יש הרהורים
שאינו יכול לחלוק אפילו
עם אנשים קרובים ביותר,
כמו שתי אלקטרודות
שאם חלילה יגעו זו בזו
יגרום המתח ביניהן
לניצוץ שיתיך את שתיהן.