מילים ושורות נישלחות לאויר מנסות לבטא נישמתי, ושבות בדממה לדפי מחברתי את מסרי לא ידעו להעביר. שבו מילותי בעמקי המגירה יום יבוא ותצאו לחופשי, תספרו לעולם סיפורה של נפשי תעטרו אז ספר שירה.