קראתיך ענני, רחקתי קבלני. אל תפן ותעזבני. בבדידותי נותרתי ואחריך תרתי, אזעק ולא אחדל עד אשר תפילתי תקובל!