ברגעי הבדידות במדבר חשתי את ליבי נשבר מרוחק מהרחוב והקידמה מצאתי עצמי יושב בדממה חש ברוח הנושבת סביבי הנושבת אל תוך לבבי ושאלה מנקרת, טורדת מוחי עת שבה לנשוב בי רוחי איך אוכל בעודי "שקוע" בעיר את רוחי לשוב ולהעיר?