אלוקים שלי מת כשנשאר רק ספר חוקים. קברתי כיפה וטלית באדמה יבשה ובכיתי כי פחדתי לבד. קיוויתי שיגיד מילים אחרונות שלא אספיד אשליה, אך הוא - כמו תמיד - לא דיבר. סתם שתיקה של מוות. והם פירשו שתיקתו לאלפי מילים ולספר חתום ולהתחסדות מתועבת.