רני ברעם

שושנת מדבר הזרוע ורדים

השיברון בחוסר השיגרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה