רני ברעם

שושנת מדבר הזרוע ורדים

לא אוהבת ת'טלית התכלת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה