לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית. (פסחים דף פ"ח) אתקדש לך על אחד ההרים אשר אקרא אליך בקולי הנשבר לאלפי נשרים חגים את יום חגנו נצעק לארבע רוחות השמיים כל כך כחולים מענן. אתקדש לך בפרדס אפלולי וריח בריתנו ימהל בניחוח תפוזים בשלים תענוד על אצבעי טבעת מהמיית אצבעותיך מור עובר על כפותיי נוטפות עסיס. אתקדש לך בבית חום וחם וקול שגרת יומנו ינגן רקמה שקטה תענוד על אצבעי זכרונותיך ואני אשיר לך את כל החרציות אשר קטפתי בשדות אהבתך. ותודה לחתלתול של שרדינגר.