לפעמים יש כאב

אבל לא תמיד...

מצוקים

מלחמות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה