אני שר את עצמי

בפשטות רבה.

אין בי פינות חדות,

זיזים בולטים.

אין בי רמזים דקים

המאמצים את חוש הזכרון.

אני פרוש לפניכם כולי,

ואין מה להוסיף בראש הדף
זולת הכוכבית.