לא בכיבושים אהבת המולדת

ולא בהיתרפסות מבושים

האמת אי שם באמצע

זקוף או קפוף

תשוקת אהבהבים

?לא צנוע

זה מה יש