על סוס רכבתי בערבות הצחיחות. שיערך מתבדר עינייך מקפצות מאושר רגלייך לובשות דורבנים. נשיכת נחש. את מרגישה את הארס מתפשט בעורקיי? אני סוס אני נחש אני אָת.