ראיתי הכל,

לא החסרתי דבר

ראיתי את כל הזוועות

שמעתי זעקתם

-ורק לשאול ידעתי

מדוע ולמה.

עד סוף העולם הם ירדפו אותי

עד סוף העולם-

כי אני יהודי...