הבעטליר העוור

חשבתי הרבה בחיים,דברים טובים לא יצא לי מזה

ללא כותרת

גלות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה