בבוקר שאחרֵי-שמחתי על

פִרְדוּתךָ על

הִיפָּרדוּתךָ.ממני.

 

כל היום סַפרתי

דברים שחוויתי לבד

במקום דברים שיכוֹלנוּ.

זו ראייה חדשה-מתחדשת,

בקרוב לא אזדקק עוד למשקפיים,

יהיה בי האומץ לתת לעולם לבהות בנפשי המשתקפת.

 

(בדיוק כבאותו ערב, התרגשות יוצרת בי מילים ההולכות ומתארכות)

 

הַבֵן, שקיעת השמש מַעַצִימַה רִגשוֹתַיי

וכְלִיאַתַם פּנִימַה מכאיבה יותר מאשר  הַשלַכַתַם לעברךָ.

 

 

מישהו שאל אותי היום אם אני כבר שלךָ,מטּוּבַעַת

.לא בדיוק,עניתי, אלא שהוא טַּבוּעַ בי

.