את מתרחקת כשאני מתקרב

לתת לך יד ולא

מתוך סימפטיה או קרבה הדדית

אלא מחובה אנושית

להזכיר

עודני פה

פועם/ בועט/ מתנשף

ראי הוזהרת.