[ועדיין ] אינני חדשה לבקרים וגם לא בלילות ואף שרציתי בכל מאודי ועדיין רוצה לצלוח את ים סוף. בקריעה לצאת מבין המצרים [ודווקא באב זה יכול להתאים] כמו אפרוחית מביצה מלובנת מזוככת מקליפות נפשי פורחת זורחת משפע עליון רחבה בידיים פשוטות חופשיה כציפור ועדין אני ישנה וליבי כבר ניעור