אש חיה

"...נגלו חביונות לא גיליתי לרע נחשף החתום בי באש אות תוגתו של הלב הכורע יד כל במנוחה תמשש" (רחל)

כאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה