אפרת !

אנו יכולים לראות את חיינו דרך צרותיינו-ולהתייאש. אך אנו יכולים גם לראות את חיינו דרך רגעי האושר שלנו-ולשמוח

מנגינת חיי

קישורים שאקח עימי
העמוד המקורי שלי
עולים מעלה