מסטיק - גם גיצ

נקודה פסיק, את מחכה לפליק? וזה מבאג לייף והולך ככה: "תראה מי עומדת בנקודת התצפית, השפיץ הקטן" - דוט זה נקודה "נקודה פסיק את מחכה לפליק? תשכחי ממנו המפסידן הזה לא יחזור ..

(ללא שם)

מילים קודחות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה