בעת הנורא הזה

של חושך או אור

טמא או טהור

חורבן עד יסוד

או כתר מלכות

ולא בגנזיך מצוי הדבר

כי אם בידנו נורא

   כלתה נפשי להעפיל אל מסתריך

לשפוך דמעותי ודמי בהיכל קדשיך

עד תושיט השרביט לקראתנו עליון

להפוך מחשכים לאורות בציון

בשימך ננתק את כבלי הניתוק

את המר נהפוך והיה למיתוק