את קוראת לי מבולגן וזורקת לעברי משהו לא ברור. אני סופג. את אומרת שמאז שעשית לעצמך סדר בחיים ובארון אני מריח מנפטלין אך מרוט לגמרי ואני שותק. זהו. נגמרו המילים. נשארתי לבדי בחדר אוסף את הנוצות הפזורות.