יסורי נגיעה

 

כשהסרת את הציצית

מעלי ונשארתי

חשוף

חשתי כיצד השמים רואים

מערומַי ומערמומַי...

אך אחר זמן כבר לא התבוששנו

אף חשנו

שהא-לוהים מתרחש לו דווקא כאן

בתכלת הנעימה והחמימה

הנעטפת סביבנו...

 

כשהסרת את הציצית מעלי

וגופי התענג בנוגעֵך

שאלתיך כיצד עוד יסבול עור מצוה

את עורי הנגוע

כשאור השמש יאיר

ויסגיר...

 

אור עיניך הבהיקו

והבהירו  

שעור הא-לוהים  

הוא הוא אור המתיקות

שזרח לו במגע עור גופנו

ואור החמה הוא הוא

זריחת חסד הפיוס ...

 

            *           *           *

 

מאז שהסרת את הציצית מעלי

אני נאחז בחוטי התכלת

כניצול מספינה טרופה

הנאחז בחבל

בודד

על מנת שלא לשקוע

כמנסה לכפות את השמים

להתעטף עלי

שוב