כשהדלקתי את האור

הירח כבה

 

כשהגברתי את הרדיו

השקט ברח

 

כשדיברתי על אהבה

היא מתה

 

כשעשיתי אלוהים

השטן חייך