לדעת לקבל את הטוב

האילן הצוחק בגשם

אינו מיצר על גשמי האתמול

.אינו דואג על גשמי המחר

לדעת להרפות

הנהר השוטף אינו עוצר זרימתו

לברור אבנים קטנות בדרך

אינו יוצר מעגלים סביב עצמו