להיות אנשי – עקרונות! זהו צו – חיינו; גדולי – הוגי דעות שבעולם, הגו את זאת. להיאבק למען הרעיון, שהוא דגלך, לכך חונכנו בידי – האבות. לא לוותר! לא לתת דרוך לפשר; להיות עקרוניים, עד הסוף! אין לוותר, למען הכדאיות – זו או אחרת! כל הזמן, יש קדימה – לצעוד!