הכיצד לקרוא לזה הבטחת הכנסה אין לכם בושת?
על שכר-הרעב את המוני עם הנכם מחזיקים.
כְלֵמָה וּחרפה לכם, רַשָעֵי-נפש.
די לאסור אותנו בשל העוני אזיקים.

"הבטחת הכנסה" שלכם, לפת-חרבה אין סיפק בה.
גרמתם למאות אלפי רָשים מרודים.
בושו והיכלֵמוּ!
השיבו לחם חוקינו ערפדים!