אלי

תן לי לשיר

את השיר ששר אדם הראשון

ששר הוא לך ביומו הראשון

ששרה כל הבריאה.

כמה פנים יש לשיר?

כמה שמות?

במקום שכל התפילות נקשרות

ועולות יחדיו למרומים

כשכל הקולות וכל הצלילים

נטווים מאליהם למארג החיים

תן לי רק

 להוסיף את קולי.