כי אני אם.

הבוקר נטעתי את פרי בטני

באדמה.

הבוקר לחשתי לו

והוא לא שמע.

הצדקתי את ה´ בכל דרכיו, אך אני

את דרכי אבדתי.