כשבאת לישק לשפתיי

הרחקתיך בשפה יפה

אך אתה לא הרפית

שם על שפת המדרכה.