פתחי חישה

 

(הוא)

 

שמעתי סיפורייך

ראיתי בגדייך

הרחתי בשמייך

טעמתי בישולייך

 

בשבעה פתחים קיבלתיך!

את קבליני

בפתח אחד.

 

 

 (היא)

 

הקשבתי למשפטיך

קראתי רמזיך

הרחתי מזימותיך

טעמתי מתוכניותיך

 

בשבעה פתחים הכרתיך!

עתה הכר

כף ידי האחת