את רואה אותי מהצד השני

מפשט  משפטיי

מצרף מילים לכדי תחבולה נסתרת.

 

את יודעת.

שנינו יודעים.

 

ולך לא אכפת. נותנת לי לפזר

על דרך הפיתויים

נקודה אחר נקודה

סימן אחר סימן

 

זה משחק.

זו מציאות.