כל שביקשתי היה תלוי במעטפה קטנה.

לאחר שפתחתיה גיליתי-

חיכיתי לשוא.