בצעדיך האחרונים

אתה מודד את דוגמת השטיח

סוחב אחריך שאריות אבק

שהיו לעדות מאתמול.

היכן החבאת את שברי הזגוגית?

 

"מתחת לספה שוכנת המפלצת המפחידה ´יחסים´.

אין היא אוהבת טיפוסים כמוךָ

לכן המקום האחרון בו תתחבא יהיה תחת הספה"

 

אתה אוהב מקומות לחים

כאלה שגורמים לך תחושה ביתית.

אחרי שהייתָ שם

קרבתָ היד לחוטם

ושאפת נשָמה נוספת.