את בטוחה לשמוע את העובר ב

ראשי סחרחר כשאת נמצאת ממעל

ניבטים הכוכבים, אלו שלא יצאנו אליהם.

ועכשיו? מאמינה שאינך מבינה?