אל דאגה, החיוך טרם מש מפניי, גם עת יזלו דמעותיי יקוו הן בקצות שפתותיי, הלוא הן- חיוכי...