כאן אמרת כאן חשבתי כאן שתקנו כאן שאלת כאן הנהנת כאן דימיינתי כאן ראינו כאן עמדת כאן עצרנו כאן בכיתי כאן בכיתי כאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאןכאן וגם כאן נטחנתי עד ד--ק ולא נשאר בי הכוח לחזור ל...שם ו ל ש כ ו ח