צורה בקפה

כאן יופיעו קטעים ושירים שהוקראו במפגשי צורה על ידי המשתתפים

מקומות בעקבות משוררים

"אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה