צורה בקפה

כאן יופיעו קטעים ושירים שהוקראו במפגשי צורה על ידי המשתתפים

חושים

"אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה