צורה בקפה

כאן יופיעו קטעים ושירים שהוקראו במפגשי צורה על ידי המשתתפים

ניתוח ושיפור קטע

חושים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה