גיל איל

ילד טוב מבית עוד יותר טוב:)

קטע קטן מספר שעדיין אין לו שם

קטע שלישי מהסיפור ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה