אם ביטוי מוקלד

מתגגל בעברית,

וּמעלה ממעמקי התהייה

דף ריק,

סליחה

תוצאה חלולה,

אפשר לחיות נְבוֹך-תודעה

כי,

לפניך שפה עצילה.

*

עמלן מדיךָ

חייל-גוגל-הסערה

תן הקשב

לְקבלת השירה.